خرید ممبر اد اجباری

14,000 تومان

خرید ممبر اد اجباری تلگرام مخصوص کانال و گروه این روش از افزایش ممبر توسط تلگرام غیر رسمی انجام میشود

زمان استارت سفارش : حداکثر 15 دقیقه

مقدار ریزش : کمتر از 20 درصد

تعرفه پیش فرض : 1000 ممبر

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…