خرید ممبر پاپ اپ تلگرام

60,000 تومان

خرید ممبر پاپ اپ تلگرام مخصوص کانال و گروه

زمان استارت سفارش : حداکثر 4 ساعت

مقدار ریزش : کمتر از 20 درصد

تعرفه پیش فرض : 1000 ممبر