ممبر نوتیفیکیشن تلگرام

خرید ممبر نوتیفیکیشن تلگرام مخصوص کانال و گروه دارای ویو ثابت و افزایش بصورت اد اختیاری میباشد

زمان استارت سفارش : حداکثر 4 ساعت

مقدار ریزش : کمتر از 10 درصد

تعرفه پیش فرض : 1000 ممبر

95,000 تومان